Welkom bij Sri Sri Ayurveda!

Vitamine B12 met methylcobalamine

04-04-2017 10:41
Geplaatst in Wetenswaardigheden door EP

 

                           

 

Hebt u behoefte aan vitamine B12 en bent u op zoek naar een goed supplement? Vitals B12: de betere keuze.

Niet alle B12 supplementen zijn hetzelfde. Er is Vitamine B12 met cyanocobalamine, met hydroxocobalamine, met methylcobalamine en adenosylcobalamine.

 

Maar wat is nu de beste vorm om in te nemen?

Omdat vitamine B12 een belangrijke rol speelt bij de vorming van gezonde bloedcellen, de energiehuishouding, het zenuwstelsel, de cognitieve functies en het homocysteïnegehalte(*1) is het belangrijk een supplement te kiezen met een samenstelling die door het lichaam goed opgenomen wordt.

Vitamine B12 (ook cobalamine genoemd) is de meest complexe vitamine die er is. Ze is uniek, want het is de enige vitamine die een metaal-ioon bevat, namelijk cobalt (vandaar de naam cobalamine). De vitamine is een cofactor (dit is een stof die naast een enzym noodzakelijk is voor het plaatsvinden van bepaalde biochemische reacties) voor 2 enzymen, namelijk voor methionine synthase en methylmalonyl-CoA-mutase. Een molecule die gekoppeld is aan een vitamine zoals cobalamine noemt men een donor. De twee meest voorkomende donoren in supplementen zijn cyanide (die cyanocobalamine B12 vormt) en methyl (die methylcobalamine B12 vormt). Andere vormen zijn hydroxocobalamine en adenosylcobalamine.

 

De types vitamine B12 zijn:

 • Cyanocobalamine
 • Hydroxocobalamine
 • Methylcobalamine
 • Adenosylcobalamine

(Een verder vorm van vitamine B12 die in voedsel voorkomt is sulphitocobalamine. Hiervan bestaan geen supplementen, dus we zullen deze vorm buiten beschouwing laten).

Al deze vormen zijn in meer of mindere mate aanwezig in het voedsel dat je eet, maar de meest voorkomende vormen zijn adenosylcobalamine and hydroxocobalamine.

Alleen methylcobalamine (MetCbl) en adenosylcobalamine (AdeCbl) zijn actieve vormen van B12 in het menselijk lichaam. Cyanocobalamine en Hydroxocobalamine zijn niet-actieve vormen: ze moeten eerst omgezet worden naar actieve vormen voordat ze van nut kunnen zijn in het lichaam.

 

Cyanocobalamine

 • niet-actief
 • synthetisch

Goedkope vorm van B12; synthetisch en licht-toxisch. Cyanocobalamine is een niet-actieve vorm van B12, gemaakt met behulp van cyanide als donor en vooral voor commerciële doeleinden gebruikt.

Het is een vorm die goed tegen hoge temperaturen bestand is, maar die slecht opgenomen wordt door het lichaam.

En een verder nadeel: het heeft methylatiegroepen(*2) nodig om te ontgiften. Het lichaam moet een methylatie-proces starten om de cyanide uit deze vorm te verwijderen zodat het vervolgens kan worden omgezet in een bruikbare, opneembare vorm. Dit is een moeizaam proces dat veel eist van het lichaam. Ironisch genoeg slikken veel mensen juist een supplement met B12 om de ontgifting te bevorderen, terwijl cyanocobalamine dus een supplement is dat licht-toxisch is.

En áls Cyanocobalamine B12 dan eindelijk opgenomen wordt in het lichaam dan wordt het omgezet naar hydroxocobalamine (hopelijk met verwijdering van de cyanides) en vervolgens pas naar methylcobalamine en adenosylcobalamine. Nogal een omweg dus.

Als je Cyanocobalamine B12 mondeling inneemt terwijl je problemen met maagzuur hebt, dan wordt de opname trouwens drastisch verminderd.

 

Hydroxocobalamine

 • niet-actief
 • natuurlijk

Dit is een niet-actieve, natuurlijke vorm van B12 die veel voorkomt in vitamine B12-rijke voeding. Als je lichaam hydroxocobalamine gemakkelijk kan omzetten naar de actieve vormen van B12 dan is dit supplement voldoende voor je. Als je lichaam echter problemen heeft met het omzetproces, als je lichaam gifstoffen slecht afbreekt of als je een neurologische aandoening hebt, dan kun je beter methylcobalamine en/of adenosylcobalamine gebruiken.

Vergeleken met het synthetische Cyanocobalamine heeft Hydroxocobalamine een grotere affiniteit met bloedcellen en blijft het langer in het bloed aanwezig. Het heeft ook geen toxische donor, dus is er ook geen ontgifting nodig om opgenomen te worden.

Hydroxocobalamine reageert chemisch met cyanide (CN), stikstofmonoxide (NO) en stikstofoxide (N2O). Deze vorm van B12 wordt vaak gebruikt als antistof bij een cyanide-vergiftiging

Net zoals bij cyanocobalamine moet ook Hydroxocobalamine eerst in het lichaam omgezet worden in methylcobalamine en adenosylcobalamine voordat het werkzaam wordt. Weer via een omweg dus, alhoewel dit proces gemakkelijker verloopt dan bij cyanocobalamine.

Het Europese Journal of Clinical Nutrition concludeerde dat de beste manier om B12-gebrek aan te pakken de combinatie van de actieve vormen Methylcobalamine en Adenosylcobalamin is

 

Methylcobalamine: het kern-element!

 • actief
 • natuurlijk

 n van de twee actieve, natuurlijke vormen van vitamine B12: het hoeft niet eerst omgezet te worden naar een andere vorm, maar wordt direct opgenomen in het lichaam.

Het helpt homosysteïne concentraties te verlagen, en zorgt voor het ontstaan van SAMe (S-adenosyl methionine): de belangrijkste methyldonor in je lichaam (om de methylgroepen voor essentiële chemische reakties te helpen je gezondheid te behouden).

Methylcobalamine vind je voornamelijk in het bloedplasma, de cytosolcellen (de vloeistof waarin de meeste metabole processen plaatsvinden) en sommige lichaamseigen vloeistoffen (zoals hersen- en ruggenmergsvloeistof).

Methylcobalamine B12 is zeer nuttig bij mensen die leiden aan degeneratieve neurologische aandoeningen, waarbij het vaak de enige veelbelovende behandeling is. Het omzeilt diverse potentiële opnameproblemen en helpt de symptomen te verlichten of te verhelpen.

Methylcobalamine in hoge doses werd al gebruikt bij de behandeling van multiple sclerosis (verbetering symptomen van zicht en gehoor, niet bij motorische symptomen), amytropic lateral sclerosis (ALS), Alzheimer en Parkinson en zou de regeneratie van zenuwen kunnen helpen ondersteunen.

Methylcobalamine is zo effectief – op talloze gebieden – dat het in Japan bijna excusief gebruikt wordt om B12 gebreken te behandelen.

 

Adenosylcobalamine

 • actief
 • mitrochondriaal

Adenosylcobalamine is de mitochondriale(*3) vorm van B12: je vindt het in celweefsel waar het opgeslagen wordt in de Mitochondriën. Het wordt door het enzym methylmalonyl-CoA mutase gebruikt om methylmalonyl-CoA om te zetten in succinylcholine CoA (gebruikt bij de synthese van porfyrine). Daarom verhogen methylmalonzuurgehaltes (MMA) als je gehalte AdeCbl laag is.

Adenosylcobalamine is ook een tussenschakel in het proces van afbraak van valine, threonine, methionine, thymine, isoleucine, cholesterol en oneven vetzuren.

De meeste van onze B12 reserves worden opgeslagen in de lever als adenosylcobalamine, en omgezet naar methylcobalamine als we ze nodig hebben.

 

*1: Homocysteïne is een aminozuur dat in het bloed zit. De stof ontstaat in het lichaam bij de opbouw en afbraak van eiwitten. Een verhoogd homocysteïnegehalte in het bloed is een risicofactor voor hart- en vaatziekten en beroertes.

*2: Veel gifstoffen binden zich met koolstofverbindingen, methylgroepen genaamd (dit heet methylatie). Lood en arsenicum bijvoorbeeld, maar ook hormonen worden op deze manier ontgift. Methylatie of methylering is een organisch chemische reactie waarbij een methylgroep aan een molecule wordt toegevoegd. Een methylgroep is een functionele groep, afgeleid van methaan (CH4). Het bestaat uit één koolstofatoom en drie waterstofatomen en heeft de formule CH3.

*3: Mitochondriën zijn ronde of boonvormige organellen in de lichaamscellen. De mitochondriën zijn de "energiecentrales" van de cel. In de mitochondriën wordt de energie uit de voeding omgezet in een vorm die de cel (en dus het lichaam) kan gebuiken voor alle functies (bewegen, groeien, denken etc.). Mitochondriën bevinden zich in vrijwel alle cellen waaruit ons lichaam is opgebouwd.

 

 

 

Disclaimer

Deze artikelen hebben tot doel informatie te verschaffen over ayurvedische tradities. Deze informatie is niet bedoeld als diagnose, behandeling, genezing of preventie van welke ziekte dan ook. Als u ernstige, acute of chronische gezondheidsproblemen heeft, neem dan contact op met uw huisarts.Indien u advies wenst van een ervaren ayurvedisch specialist bel of email dan naar Sri Sri Ayurveda. Neem vooraf contact op met uw huisarts indien u kruiden, supplementen of olie wenst te gebruiken tijdens zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding.

Labels: