Grondlegger

 

Z.H. Sri Sri Ravi Shankar wordt wereldwijd erkend voor zijn baanbrekende spirituele en humanitaire initiatieven. Zijn visie op een samenleving die vrij is van stress en geweld door de herleving van menselijke waarden heeft miljoenen mensen geïnspireerd tot het nemen van verantwoordelijkheid voor een betere wereld.

 

Sri Sri Ravi Shankar

Het leven van Sri Sri Ravi Shankar staat geheel in het teken van een wereld die vrij is van stress en geweld. Zijn holistische boodschap van geweldloosheid, respect, dialoog en samenwerking vindt elk jaar meer weerklank op alle niveaus van de samenleving. Zo is hij een veelgevraagd gastspreker op internationale conferenties en een wereldwijd erkend bemiddelaar die in conflictgebieden zoals Sri Lanka, Irak, Ivoorkust, Kameroen, Kasjmir en Bihar rivaliserende partijen nader tot elkaar bracht. Voor zijn talloze initiatieven werd Sri Sri verschillende keren genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Humanitaire hulp

De activiteiten van Sri Sri strekken zich uit tot vrijwel elke vorm van humanitaire nood, van rampen en posttraumatisch stress-syndroom tot armoede en nationale en internationale politieke conflicten. Zijn programma’s richten zich onder meer op scholing voor kinderen in armoedige omstandigheden, huisvesting en medische zorg in de armste gebieden, biologische landbouw, rehabilitatie van gevangenen, de positie van vrouwen en kinderarbeid.

 

 

 

 

srisri

Art of Living

In 1982 richtte Sri Sri Art of Living op, een educatieve en humanitaire NGO (non-gouvernementele organisatie) met een speciale consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties. Art of Living is inmiddels vertegenwoordigd in meer dan 140 landen met haar programma’s die duurzame oplossingen bieden voor problemen van individuen en gemeenschappen. In 1997 werd de International Association for Human Values (IAHV) opgericht voor het bevorderen en bewustmaken van menselijke waarden en het opzetten van duurzame ontwikkelingsprojecten.

Wereldwijd

Naar schatting heeft Sri Sri wereldwijd circa 300 miljoen mensen bereikt door persoonlijke interactie, publieke evenementen, de Art of Living cursussen en humanitaire initiatieven. Sinds Mahatma Gandhi is er niemand geweest die zoveel mensen van verschillende culturen en religies heeft verenigd in een universeel geloof in menselijke waarden. In India is hij voor zowel hindoes als moslims, christenen, sikhs en aanhangers van andere religies de enige spirituele hindoeleider die algemeen wordt erkend als een ambassadeur van de vrede.

Cursussen

In de cursussen van Art of Living maakt Sri Sri eeuwenoude wijsheid over het elimineren van stress, het herstellen van menselijke waarden en het volledig opbloeien van het menselijk potentieel toegankelijk voor iedereen. Ook ontwikkelde hij zelf technieken die de geest tot rust brengen en leiden tot hernieuwde energie, vreugde en enthousiasme. De technieken zijn eenvoudig thuis toe te passen en hebben vele duizenden mensen geholpen depressie, angst en gewelddadige neigingen te overwinnen.

Onder normale omstandigheden bezoekt Sri Sri jaarlijks bijna 40 landen met zijn universele boodschap dat liefde en wijsheid het enige antwoord vormen op conflicten en oorlogen.

Sri Sri Ayurveda

Sri Sri Ayurveda werd in 1981 in India door Sri Sri Ravi Shankar opgericht en biedt ayurveda aan in 35 landen volgens de meest authentieke ayurvedische principes.